Thông Tin Server Thông Tin Nhân Vật Thông Tin GoldMU Hà Nội
Phiên bản : Season 6.3 Classic 7 Class Season 6.3 Website : https://goldmuhanoi.net/
Exp 350x (Master Max 600) Tỷ lệ Drop : 20% Trang Tài Khoản : http://id.goldmuhanoi.net
Tối Đa Wing Cấp 3 - Không Custum Tạo Chúa Tể (DL) : 200 Level Trang Tải Game : https://id.goldmuhanoi.net/#download
Giới Hạn Reset : 10 lần / 1 ngày Tạo Guild : 200 Level
Giới hạn 4 Acc / Máy tính Tạo Nhân Vật mới : 1 Rs 10000 Point Fanpages : https://www.facebook.com/MuhanoiGold
Antihack: Chống Hack Hoàn Hảo Zen : 1.000.000 Groups :
Sub Quái vật Giao dịch Hòm đồ PK Cửa hàng cá nhân Chaos Goblin Sự kiện
1 Yes Yes Yes Yes Yes Yes 100%
2 Yes Không Yes Không Không Yes 80%
3 Yes Không Yes Yes Không Yes 80%
4 Yes Không Yes Yes Không Yes 80%
5 Yes Không Yes Yes Không Yes 80%
6 Yes Không Yes Yes Không Yes 80%
7 Yes Không Yes Yes Không Yes 80%
8 Yes Không Yes Yes Không Yes 80%
9 Yes Không Yes Yes Không Yes 80%
10 Yes Không Yes Yes Không Yes 100%
Tên Sự Kiện Sub Thời Gian Phần Thưởng Ghi Chú Cách Tham Gia
Lâu Đài Máu ALL Server Từ 0:25, ( 2 tiếng 1 lần ) / /
/
/
/

Quảng Trường Quỷ ALL Server 2:555, ( 2 tiếng/lần) /
/
/ /

Đại Chiến DungEon ALL Server Thông Báo Ingame /
/
/ /

Thỏ Ngọc ALL Server Thông Báo Ingame / /
/
/

Sự Kiện Summer ALL Server Thông Báo Ingame / /
/
/

Rồng Vàng ALL Server 0:00, 2:00 (2h/lần) / / /

Rồng Đỏ ALL Server 1:00, 3:00 (2h/ lần ) / / /

Binh Đoàn Phù Thủy ALL Server Thông Báo Ingame / / /

Event Thiên Giới ALL Server Thông Báo Ingame / / /

Event Làng Santa ALL Server Thông Báo Ingame / / /

KunDun Kalima ALL Server Thông Báo Ingame / / /

Chùm Cuối Blagass ALL Server Thông Báo Ingame / / /

BOSS Medusa ALL Server Thông Báo Ingame / / /

Boss Qủy Vương ALL Server Thông Báo Ingame / / /

Siêu Boss Vucanus ALL Server Thông Báo Ingame / / /

Công Thành Đại Chiến Server 20 Chủ Nhật Hàng Tuần / / /